Inspekcje procesów, urządzeń, budynków wprost ze smartfona

Aplikacja, która umożliwia wykonywanie inspekcji, zgłaszanie incydentów i obsługę urządzeń w prosty sposób z dowolnego urządzenia mobilnego.

Sprawdź możliwości naszego rozwiązania

Wykonywanie inspekcji cyklicznych oraz na żądanie

 • rejestracja przebiegu procesu/etapu procesu za pomocą urządzenia mobilnego
 • rejestracja odchyleń, błędów, generowanie incydentów
 • sprawdzanie adhoc list kontrolnych i generowanie incydentów
 • sprawdzanie cyklicznych list kontrolnych i generowanie zgłoszeń

Nadzór nad sprzętem, budynkami, urządzeniami

 • przeglądy (inspekcje) urządzeń na żądanie (ad hoc)
 • przeglądy okresowe zaplanowane w kalendarzu
 • automatyczne generowanie incydentów, integracja z procedurami obsługi
 • rejestracja parametrów działania urządzeń
 • BHP, ochrona PPOŻ, flota samochodowa, IT, nadzór nad HACCP
 • monitoring, analiza

Rejestracja i obsługa zdarzeń i incydentów

 • ręczne tworzenie zgłoszeń w każdym przez niewykwalifikowane osoby w mniej niż 30 sekund
 • automatyczne tworzenie zgłoszeń z urządzeń IoT
 • obsługa incydentów w panelu zarządzania

Raporty i zadania na podstawie przeprowadzonej inspekcji

 • automatyczne wyzwalanie akcji – np. tworzenie dokumentów reklamacji przy obsłudze uszkodzonych towarów w trakcie przyjęcia na magazyn
 • analizy, raporty, usprawnienia, integracje z ERP, z systemami produkcji, systemami obsługi magazynów

Informacja o inspekcjach, które nie zostały wykonane przez pracownika

 • ustalasz, czy przekazywane dane mają być natychmiastowo usuwane, czy też powinny być przechowywane przez jakiś czas w twojej prywatnej chmurze
 • decydujesz, czy informacje billingowe mają być zapisywane w chmurze, czy też usuwane bezpośrednio po przeprowadzonej komunikacji

Komunikacja chat, audio, video z pracownikami

 • komunikacja z pracownikiem bezpośrednio z aplikacji
 • wsparcie komunikacji czat, audio i video

Finansowanie wdrożenia i utrzymania aplikacji FlooWe

Rozwiązanie FlooWe może być sfinansowane w ramach programu Bony na cyfryzację - 6.2 PO IR - Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji, który umożliwia sfinansowanie do 85% kosztów projektu. Program jest dostępny dla mikro-, małych i średnich przedsięborstw. Nabór wniosków będzie się odbywał między 20. września a 20 października 2021 roku. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji, czy Twoja firma kwalifikuje się do tego programu.

Umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ.

Odpowiemy na wszystkie pytania związane z aplikacją FlooWe.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jak wygląda proces pozyskania finansowania na FlooWe ?

1

2

3

Bezpłatna konsultacja ma na celu sprawdzenie, czy Twoja firma kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania w ramach Bonów na cyfryzację.

Napisanie wniosku do konkursu Bony na cyfryzację.

Złożenie wniosku, realizacja i wdrożenie rozwiązania.

Umów się na bezpłatną konsultację. Odpowiemy na wszystkie pytania związane z aplikacją FlooWe.